راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تدوین مقاله:

فصلنامه "روانشناسی تربیتی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با هدف نشر نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دستاورد های علمی، مقاله های علمی در "حوزه های روانشناسی تربیتی، علوم تربیتی و زمینه های وابسته"را منتشر می کند. در این راستا، از استادان، صاحبنظران، پژوهشگران، و دانشجویانی که درصدد ارسال مقاله برای این مجله می باشند، تقاضا دارد به نکات زیر توجه فرموده و رعایت نمایند:

-   مقاله ها بر روی کاغذ A4 با حاشیه 2 سانتیمتر از چهار طرف و فاصله بین سطرها 8 میلیمتر از یکدیگر در محیط Word(22 سطری و قلم 12) با خط B-Lotusتایپ شود و فایل مقاله به دفتر فصلنامه ایمیل شود.

-   اسامی و اصطلاحات خارجی شامل نام اشخاص، محل ها، علایم اختصاری،واژه های علمی و ... در متن به فارسی نوشته شود و در زیرنویس همان صفحه به زبان اصلی آورده شود.

ترتیب تنظیم مقاله های علمی-پژوهشی:

1) برگه مشخصات مقاله      2)عنوان(حداکثر25 کلمه)     3) چکیده فارسی 4)مقدمه(مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، مسأله پژوهش و فرضیه ها یا سؤال ها)        5) روش (روش تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار، روش تحلیل آماری)   6)یافته های تحقیق 7) بحث و نتیجه گیری         8) منابع      9) چکیده انگلیسی

  • چکیده فارسی در دو بخش فارسی (حداکثر 200 کلمه) وانگلیسی(حداکثر 20 سطر) نوشته شود به گونه ای که در بردارنده موضوع، روش تحقیق و مهمترین نتیجه گیری مندرج باشد.واژه های کلیدی به دو صورت فارسی و انگلیسی در پایان چکیده ها نوشته شود.
  • حتما فقط از عبارت واژه های کلیدی استفاده شود و مواردی مانند کلیدواژگان، واژگان کلیدی و... درج نشود.
  • جدول ها، طرح ها و نمودارهادرون متن مقاله آورده شود. شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار زیر آن و شماره و عنوان جدول در بالای آن آورده شود.جدول ها به سبک APA تنظیم گردد.
  • حجم مقاله از حداکثر 7000 کلمه تجاوز نکند.
  • انشاء و املاء مقاله صحیح روان و سلیس باشد و نکات دستوری در نگارش آن رعایت شود.
  • نام نویسنده یا نویسندگان (پژوهشگران) با سمت و درجه علمی و نشانی دقیق و شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی(E-mail) در صفحه اول مقاله قید شود.
  • روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله به صورت زیر انجام پذیرد:

الف) ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا APA است به این گونه که در متن مقاله پس از نقل مطلب در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه مورد نظر ذکر شود مانند(دلاور،1378، ص 14).

ب) فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان در دو بخش فارسی و انگلیسی تنظیم شود:

کتاب:خانوادگی،نام. (سال انتشار).عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم(در صورتی که ترجمه باشد)،محل نشر: ناشر.

مقاله: خانوادگی،نام. (سال انتشار).عنوان مقاله.نام نشریه،دوره،شماره،شماره صفحات مقاله در نشریه پایان نامه/رساله:خانوادگی،نام. (سال انتشار).عنوان پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری چاپ نشده، نام دانشگاه

در صورت استفاده از منابع اینترنتی علاوه برذکر مشخصات فوق در پایان،آدرس اینترنتی{تاریخ مشاهده} نیز نوشته شود.

نحوه بررسی مقاله ها:

مقاله های دریافت شده نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت انطباق بامعیارهای مجله به منظور ارزیابی به صورت بی نام برای حداقل دو داور   ارسال خواهند شد (انتخاب داوران بر عهده مدیر مسئول و هیأت تحریریه خواهد بود) و در صورت نیاز به اصلاح به نویسندگان ارایه خواهد شد و نهایتاً پس از اصلاح، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

ملاحظات:

         ·      آراء و نظرات مندرج در مقاله ها لزوماً مبین نظرات و آراء مجله نیست.

         ·      مسئولیت محتوای مقاله ها بر عهده نویسندگان است. الزامی است یکی از نویسندگان به عنوان مسئول معین گردد.

         ·      فصلنامه روانشناسی تربیتی، حق قبول یا رد، ویرایش، تلخیص و تنظیم مقاله ها را دارد.

         ·      کلیه مقاله های ارسالی (در صورت تأیید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقاله ها رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

         ·      ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقاله ها به ارزش علمی و یاشخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.

     ·   ضروری است مقاله ارسال شده در هیچ سمیناری (داخلی،ملی یا بین المللی) ارایه نگردیده باشد و یا در هیچ نشریه ای (داخلی، ملی یا بین المللی) قبلاً چاپ و یا همزمان به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.

         ·      محتوای مقاله با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است).

         ·      با توجه به سیاست های هیأت تحریریه مجله از بررسی و چاپ مقاله های ترجمه شده معذور است.

         ·      نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.