کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 7
1. پیش‌بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی براساس سبک‌های هویتی در دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-54

زهره رافضی؛ مریم اکبری نوبندگانی؛ مهدی دهستانی


2. نقش واسطه‌ای اجتناب تجربی در ارتباط بین کمال‌گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

عاطفه جنبشی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


5. اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-101

مریم کارخانهء؛ کامران یزدان بخش


6. بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-34

یونس فاتحی؛ محمد سعید عبدخدایی؛ فرزاد پورغلامی؛ محسن ناظمی