کلیدواژه‌ها = اضطراب اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-24

فرشته چنگیزی؛ معصومه آزموده


2. پیش‌بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی براساس سبک‌های هویتی در دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-54

زهره رافضی؛ مریم اکبری نوبندگانی؛ مهدی دهستانی


3. اضطراب اجتماعی و نقش آن در عملکرد حافظه فعال دختران و پسران نوجوان

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 52-63

حسن عشایری؛ فاطمه جعفری؛ شیوا دولت آبادی