کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد مقالات: 5
4. ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 25-37

محمد صالحی؛ سید عبداله خاوری؛ محمد مجتبی کیخای فرزانه


5. ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-39

کیومرث نیاز آذری؛ فتانه عمویی؛ محمد تقی مداح؛ ابوالقاسم ریمانی