کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-13

نوشین شاه بهرامی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری


2. ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-25

نسرین جوان؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری؛ سمیه یونسی خانقاهی