کلیدواژه‌ها = مدارس عادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 46-60

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ بی بی عشرت زمانی؛ هیرو سلیمانی؛ ریحانه عباس پور؛ بهزاد مرادی