فرایند پذیرش مقالات

 ابتدا، مقاله پس از ثبت در سامانه، توسط مدیر اجرایی برای بررسی در جلسه هیأت تحریریه آماده می‌گردد. پس از بررسی و ارزیابی سردبیر و  هیأت تحریریه، در صورت داشتن شرایط لازم، مقاله برای داوری (۳ داور) ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجه داوری در جلسه هیأت تحریریه مطرح شده و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد نظر داوران به نویسنده ارسال خواهد شد. در پایان در صورت انجام اصلاحات خواسته شده توسط نویسنده مقاله و تایید کارشناس داوری، مقاله پذیرفته می شود و نامه پذیرش مقاله برای نویسنده ارسال می‌شود.