دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1388، صفحه 1-112 
تأثیر آموزش برنامه‌ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین

صفحه 28-42

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ زهرا السادات مهدیون


رابطه هوش هیجانی و باورهای معرفت‌شناختی با خلاقیت

صفحه 59-74

زهرا قنبری زرندی؛ محمد غفاری مجلج؛ سعدالله هاشمی رزینی


بررسی زمینه های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن

صفحه 84-100

سلیمان کابینی مقدم؛ علی سیاحی؛ علی خلخالی