تعداد مقالات: 304

3. ارتباط ابعاد کمال گرایی با مهارت های مقدماتی ریاضی دانشجویان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

بهاره سلیمانی؛ قاسم رکابدار


4. بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-12

آرزو عظیم زاده پارسی؛ علی حسینی مهر؛ عذرا رحمانی


5. مقایسه ی بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-12

عباس قلتاش؛ مسلم صالحی؛ علی میرزا استواری


7. اثر بخشی زوج درمانی به روش واقعیت درمانی، بر بهبود روابط صمیمانه زوجین

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-13

الهام عرب پور؛ کیانوش هاشمیان


8. رابطه بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-10

احمد برجعلی؛ محمود نجفی؛ حسن منسوبی فر


9. رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-8

عبدالله قاسم پور؛ حیدر جودت؛ ابوذر ناصری


14. شناسایی برنامه درسی تأملی بر اساس دیدگاه متخصصان و مدرسان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-13

نوشین شاه بهرامی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری


15. رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-12

سمیه کریمی؛ سید داوود حسینی نسب؛ جهانگیر یاری حاج عطالو


17. بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-11

محمد علی رحمانی؛ ناصر امینی؛ زهرا سیرتی ثابت فومنی


18. کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-10

لیلی امیرسرداری؛ احمد اسمعلی؛ علی خادمی


19. کارکردهای دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-11

یوسف نامور؛ اعظم راستگو؛ صدرالدین ستاری