کلیدواژه‌ها = مداخلات شناختی رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخلات شناختی رفتاری به شیوه‌ی گروهی بر میزان افسردگی و امید به زندگی زنان یائسه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 24-36

نسترن چرمچی؛ پرویز عسگری؛ فریبا حافظی؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور