کلیدواژه‌ها = اجتناب تجربی
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسطه‌ای اجتناب تجربی در ارتباط بین کمال‌گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

عاطفه جنبشی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی