کلیدواژه‌ها = رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمات سازمان با رضایت از جایگاه سازمان در ذهن مشتری در بانک های خصوصی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 70-77

معصومه شهری؛ سحر شهری؛ سولماز رهبر فرزامی حق