کلیدواژه‌ها = ورزشکار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-33

ارسلان خانمحمدی اطاقسرا؛ علیرضا همایونی؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه؛ آمنه خلعتبری