کلیدواژه‌ها = عواطف مثبت
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی شادکامی بر اساس بخشش و عواطف مثبت و منفی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 86-94

لعبت ابوالمعصومی؛ هائیده صابری