کلیدواژه‌ها = آوریل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-55

مهرداد ثابت؛ مجید شفیعی امیری؛ فاطمه خانی عبدلی