کلیدواژه‌ها = عوامل زمینه ای
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی مدیریت نیروی انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس مدل سه شاخگی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 59-82

حسینعلی بهرام زاده؛ هوشنگ امیری؛ رامین قدیری


2. عارضه یابی نظام ارزیابی عملکردمعلمان براساس مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-78

سعید صفاریان همدانی؛ مسعود احمدی؛ سیما داداشی کفشگری