کلیدواژه‌ها = مدیریت زمان
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 56-68

عبداله معتمدی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یوسف اعظمی؛ حامد چوپان؛ یونس دوستیان