کلیدواژه‌ها = تحریک ذهنی
رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 74-82

سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ محمد صالحی


رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 44-53

سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ جواد خلعتبری