کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 4
4. هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس در دانشجویان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 77-93

شهره قربان شیرودی؛ مریم عباس قربانی