کلیدواژه‌ها = خودکارامدی تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق، دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 14-25

عباس انیسان؛ صغری ابراهیمی قوام؛ عطاالله پورعباسی؛ رضا انسیان