کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
تعداد مقالات: 7
2. رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 82-90

منصوره لطیفی مهر؛ نادر سلیمانی؛ رضا نوروز زاده


3. بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مدارس عادی دوره متوسطه استان مازندران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 24-38

سیده زهرا ساداتی؛ فاطمه بابایی زاده


6. مطالعه ی مقایسه ای سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان جدید الورود با دانشجویان سال آخر

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 39-58

عظیم قاسمزاده؛ رحیم یونسی حمزه خانلو


7. رابطه ی سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 87-101

نادر سلیمانی؛ محمد حسین سیری