کلیدواژه‌ها = آموزش حل مسأله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-101

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ نفیسه مبلغی