کلیدواژه‌ها = اعتیاد به اینترنت
تعداد مقالات: 4
2. رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-12

سمیه کریمی؛ سید داوود حسینی نسب؛ جهانگیر یاری حاج عطالو


3. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانش آموزان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-34

مینا آزادی حاجی موسی


4. رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 62-74

رمضان حسن زاده؛ محمد صالحی؛ علیرضا رضایی کیاسری