کلیدواژه‌ها = آموزش ریاضی
تعداد مقالات: 2
1. بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-75

احمد شاهورانی1؛ محمدحسن بهزادی؛ عابده مرادی


2. ارتباط ابعاد کمال گرایی با مهارت های مقدماتی ریاضی دانشجویان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

بهاره سلیمانی؛ قاسم رکابدار