کلیدواژه‌ها = سلامت عمومی
تعداد مقالات: 4
1. سرسختی بهداشتی، سرسختی روانی و سلامت عمومی در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 13-30

طلعت سعیدی؛ نیمتاج سیاح سیاری؛ حمیدرضا حسین شاهی برواتی


3. پیش بینی اختلال خوردن فرزندان از روی مولفه های سلامت عمومی و نگرش به تغذیه مادران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 95-108

محمد رضا زربخش بحری؛ علی شهبازی؛ سحر شهری؛ لیدا شمس آذر؛ معصومه شهری؛ سولماز رهبر فرزامی حق