کلیدواژه‌ها = انگیزش درونی
تعداد مقالات: 2
2. ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش درونی با خودکارآمدی اعضاء هیات علمی جهاد دانشگاهی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 58-69

جواد رحمانی دولت آباد؛ فاطمه گلشنی؛ سوزان امامی پور؛ فریبا حسنی