کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر جهت گیری ورزشی و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-33

ارسلان خانمحمدی اطاقسرا؛ علیرضا همایونی؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه؛ آمنه خلعتبری


3. مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 85-101

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ نفیسه مبلغی