کلیدواژه‌ها = رهبری تحول آفرین
رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 74-82

سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ محمد صالحی


رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 44-53

سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ جواد خلعتبری


تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

دوره 1، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 24-43

حسن زارعی‌متین؛ سعید یوسف‌زاده