کلیدواژه‌ها = رهبری تحول آفرین
تعداد مقالات: 3
1. رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سرمایه انسانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 74-82

سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ محمد صالحی


2. رابطه سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 44-53

سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ جواد خلعتبری


3. تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 24-43

حسن زارعی‌متین؛ سعید یوسف‌زاده