کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 10
3. ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-25

نسرین جوان؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری؛ سمیه یونسی خانقاهی


4. رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-23

ناهید بابائی امیری؛ محمد باقر کجباف؛ محمدمهدی مظاهری؛ غلامرضا منشئی؛ هوشنگ طالبی


5. نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیشبینی هیجانات پیشرفت دانشجویان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 12-21

مریم بردبار؛ راضیه شیخالاسلامی


7. ارتباط کمال گرایی، جرأت ورزی و میزان سازگاری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (92-1391)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 69-81

فریبرز صدیق ارفعی؛ محمد رضا تمنایی فر؛ مرضیه رضایی نیا


8. ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 22-31

رضوان حکیم زاده؛ پروین صمدی؛ سمیه لطیفی


10. رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 65-75

کیومرث نیاز آذری؛ شهربانو صفری