کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 13
2. رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 58-72

حسین مومنی مهمویی؛ مرتضی کرمی؛ علی مشهدی


3. شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 34-50

محمد امین علی زاده؛ حمیدرضا پروازی؛ محمد حسین رحمتی


4. بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 87-98

نیما ارزانی؛ حمید درویشی؛ مصیب زارعیان


8. بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 36-44

هانیه مستور؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد مجتبی کیخای فرزانه


12. رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 62-74

رمضان حسن زاده؛ محمد صالحی؛ علیرضا رضایی کیاسری


13. مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 14-23

کیومرث نیاز ‌آذری؛ محمد صالحی؛ مریم تقوایی یزدی