کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 7
1. سبک دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: با نقش میانجی هوش هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-87

الهام قربانیان؛ هادی محمدلو؛ مهدی خانبانی؛ فاطمه حسن آبادی


2. تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 64-76

حسین ابراهیمی مقدم؛ امید قادری


3. پیش بینی نشانگان رفتاری بر اساس هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-45

علی ‌اکبر حدادی کوهسار؛ باقر غباری بناب


7. رابطه هوش هیجانی و باورهای معرفت‌شناختی با خلاقیت

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 59-74

زهرا قنبری زرندی؛ محمد غفاری مجلج؛ سعدالله هاشمی رزینی