کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 3
3. ارائه مدل اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-98

میترا صدوقی؛ پریوش جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ اسماعیل کاظم پور