نویسنده = مهدی زارعی حسین آبادی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تعارض والد- فرزندی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی شهر یزد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 89-103

مهدی زارعی حسین آبادی؛ کاظم برزگر بفروئی؛ مرتضی امیدیان