نویسنده = هومن رجبی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 73-84

مهدی یوسف‌وند؛ عزت الله قدم پور؛ هومن رجبی؛ بنفشه حسنوند؛ مسلم یوسف وند