نویسنده = سیده مریم حسینی لرگانی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 104-119

سیده مریم حسینی لرگانی؛ جمال عبدالملکی