نویسنده = مریم اکبری نوبندگانی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی براساس سبک‌های هویتی در دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-54

زهره رافضی؛ مریم اکبری نوبندگانی؛ مهدی دهستانی