نویسنده = نسرین زمانی زاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط ساختاری ابعاد خلاقیت و سرگردانی ذهنی دانشجویان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-37

نسرین زمانی زاد؛ تامارا گلزار