نویسنده = امید قادری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خرسندی زناشویی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 64-76

حسین ابراهیمی مقدم؛ امید قادری