نویسنده = کامران یزدان بخش
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مداخله ی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-101

مریم کارخانهء؛ کامران یزدان بخش