نویسنده = طیبه رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه حل تعارض و کنترل عواطف با سازگاری پس از طلاق

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 76-85

طیبه رحمانی؛ محمدعلی رحمانی؛ علیرضا جعفری؛ فرشته رحمانی