نویسنده = مهرداد ثابت
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-37

مهرداد ثابت؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ زهرا خوش نویسان


2. بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-55

مهرداد ثابت؛ مجید شفیعی امیری؛ فاطمه خانی عبدلی