نویسنده = مرضیه رزاقی صفت
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت زناشویی و شادکامی زوج ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 16-28

مینا مجتبایی؛ مرضیه رزاقی صفت