نویسنده = رویا چوپان زیده
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش توجه بر اساس برنامه فلچر در عملکرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان کلاس سوم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 26-33

رویا چوپان زیده؛ معصومه پیروز زیجردی؛ احمد عابدی