نویسنده = عباس قلتاش
تعداد مقالات: 2
1. رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 70-87

خدا مراد قرمزی؛ عباس قلتاش؛ احمد رضا اوجی نژاد


2. نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 47-55

عباس قلتاش؛ احمد رضا اوجی نژاد؛ طاهره گندمکار