نویسنده = سلیمان کابینی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در آموزش و پرورش استان گیلان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 12-25

اسماعیل کاظم پور؛ سلیمان کابینی مقدم


2. بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 13-28

محمد دوستار؛ سلیمان کابینی مقدم