نویسنده = محمد علی رحمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روانشناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-11

محمد علی رحمانی؛ ناصر امینی؛ زهرا سیرتی ثابت فومنی


2. بررسی رابطه تحریف های شناختی و بهزیستی روان شناختی با دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-39

محمد علی رحمانی؛ ناصر امینی؛ زهرا سیرتی ثابت فومنی


3. مقایسه ی اثربخشی زوج‌ درمانی‌گروهی ‌شناختی- رفتاری و گروه ‌درمانی ‌شناختی- رفتاری بر میزان رضایت‌ زناشویی و افسردگی جانبازان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 47-63

محمد علی رحمانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فرشته موتابی؛ علیرضا کیامنش