نویسنده = شهره قربان شیرودی
تعداد مقالات: 5
3. هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس در دانشجویان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 77-93

شهره قربان شیرودی؛ مریم عباس قربانی


5. بررسی رابطه ی بین کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 117-131

جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ ایمان حسینی