نویسنده = احمد رضا اوجی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. رابطه هوش اخلاقی ومهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 70-87

خدا مراد قرمزی؛ عباس قلتاش؛ احمد رضا اوجی نژاد


2. نقش مطالعه غیردرسی بر عملکرد تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 47-55

عباس قلتاش؛ احمد رضا اوجی نژاد؛ طاهره گندمکار


3. تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 119-135

عباس قلتاش؛ احمد رضا اوجی نژاد؛ محسن بزرگر