نویسنده = نرگس فرج الهی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستان های استان مازندران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 7-23

حبیب الله مشایخی؛ علی خلخالی؛ نرگس فرج الهی