نویسنده = سعید تیموری
تعداد مقالات: 4
3. بررسی برنامه ی درسی تجربه شده ی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش ابتدایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-80

حسین مؤمنی مهموئی؛ مرتضی کرمی؛ سعید تیموری


4. مقایسه تهیّج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 75-84

سعید تیموری؛ حسین مومنی مهموئی؛ علی مشهدی